Regjeringen må ta et standpunkt

-Venstre mener regjeringen må avklare sitt standpunkt om EUs datalagringsdirektiv før valget. Slik det er nå vet ikke velgerne om det vil bli mer eller mindre overvåkning med de rødgrønner etter valget, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Venstre er positiv til at Datatilsynet nå pålegger nettleverandører å slette persondata etter tre uker. Med dette sender Datatilsynet et kraftig signal til regjeringen om at det ikke er greit å lagre personopplysninger i lang tid, sier Skjelstad.

Vesntre vil arbeide imot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Venstre har tidligere fremmet et forslag i Stortinget om at Norge uansett ikke må legge seg på mer enn seks måneder dersom direktivet implementeres.

-Internett har gitt en hel verden mulighet til å kommunisere med hverandre. Det er en unik mulighet vi aldri har hatt før, men med det kommer det også utfordringer. Å sikre at sensitiv informasjon om privatlivet vårt ikke kommer på avveie er en av disse utfordringene, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**