Jubileumsboken for Vefsn Venstre

Vi er glade og stolte over å kunne presentere Vefsn Venstres jubileumsbok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jubileumsbok Vefsn Venstre

Foto: Rønnes Trykk

20. oktober 2008 feiret Vefsn Venstre sitt 125 års jubileum. I denne anledningen har lokallaget gitt ut en bok som beskriver historien til Vefsn Venstrelag – eller 17 de Mai Forening, som var det opprinnelige navnet. Boken er ført i pennen til Kristian Halse og Kjell Jacobsen.

Boken koster 100.- kr og kan kjøpes hos bokhandleren og styrets medlemmer.

Helgeland-Arbeiderbladets artikkel
Utgir 125 års venstrehistorie kan du lese her

FØREORD
Vefsn Venstrelag – eller Vefsns 17 de Mai Forening, som det blei kalla i starten — vart stifta 20. oktober 1883, tre månader før Norges Venstreforening vart starta, 24. januar 1884. Dermed er Vefsn Venstre eit av dei eldste partilaga i landet. Det var på dagen 125 år seinare at laget feira
jubileet på Kulturverkstedet saman med befolkninga i byen.
Denne jubileumsboka er ei vidareføring av hundreårsskriftet frå 1983, og vi er glade for at også framhaldet er ført i penna av Kristian Halse. Vi er stolte over å kunne dokumentere Vefsn Venstre si historie så grundig.
Medlemstalet og oppslutninga til Vefsn Venstre har endra seg, men ikkje den radikale profi len til partiet. Ideologien og grunnverdiane er
dei same. Raus, ærleg, engasjert, ansvarleg og framtidsglad er eigenskapar Vefsn Venstre ønskjer å stå for. Oppgåvene i framtida står i kø — kompromisslaust forsvar av demokratiet, individuell fridom, ansvar, økologisk balanse og biologisk mangfald, for å nemne nokre. Det går ein sosialliberal vind over Noreg. Vefsnsamfunnet treng Vefsn Venstre no som før.

Mosjøen, i juni 2009.
Franziska Wika
Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**