Petroleumsaktivitet viktig for velferden

Venstre vil at “nye konsesjoner til olje- og gassaktivitet ikke skal øke den samlede utvinningen”. Stortingsrepresentant Terje Aasland fra Arbeiderpartiet er uenig med Venstre. Men er det ingen grense for hvor fort Ap vil pumpe opp olje og gass fra norske havområder?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dette var overskriften i et svarinnlegg som stortingsrepresentant Terje Aasland hadde til meg 1.juli. Svaret kom etter at jeg hadde skrevet om at “Regjeringen pumper opp for mye olje”. Jeg har ikke det minste problem med å være enig i denne overskriften. Klart at petroleumsaktiviteten har vært utrolig viktig for velferden i Norge. Mitt poeng var at takten i oljeutvinningen har økt, og at vi pumper oljen og gassen opp stadig raskere. Aasland anfører at oljeaktiviteten har betydd veldig mye for teknologisk utvikling i Norge, og skapt veldig mange arbeidsplasser. Han er redd for at dette vil få problemer om Venstre får innflytelse. Venstre erkjenner imidlertid fullt ut at oljen har betydd veldig mye for den teknologiske utviklingen i Norge og skapt svært mange arbeidsplasser. Det Venstre har sagt i sitt program er at “nye konsesjoner til olje-og gassaktivitet ikke skal øke den samlede utvinningen”. Siden Aasland reagerer på dette, skjønner jeg at Aasland og Arbeiderpartiet er villig til bare å øke takten i utvinningen av olje og gass. Det bekymrer meg veldig. Mener virkelig Ap at dette er bærekraftig i en langsiktig forvaltning av jordas ressurser. Når en ser hvordan særlig vi i den vestlige verden sløser med oljeressursene med f.eks. unødig bil- og båttrafikk med derav følgende CO2-utslipp, mener jeg det er lite bærekraftig bare å pumpe opp slik at prisene kan bli billigst mulig. Er det ingen grenser for hvor fort Ap vil pumpe opp ressursene? Er det for at vi alle skal bli rikere og rikere privat?
Hva gjelder arbeidsplasser og teknologiutvinning kan dette også komme på andre energiområder. I Danmark produseres nå 20 % av elektrisitetsforsyningen med vindmøller, og Danmark har blitt ledende på vindmølleteknologi i verden. Hvis det er vilje til å satse på annen fornybar energi enn vannkraft i Norge, vil også dette være arenaer for teknologiutvikling. Dette gjelder vindkraft, solkraft, bølgekraft, bioenergi, jordvarme etc. Hittil har ikke regjeringen villet legge forholdene til rette for dette. Her må det skje en endring.
Aasland skryter videre av hvor godt miljøet er ivaretatt ved oljeutvinningen. Ja, mon det. Oljeutvinningen og satsingen på urensede gasskraftverk har ført til enorm økning i Co2-utslippene. Og renseplanene er ganske i det blå. Og det er ikke for ingenting at fiskerorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner ikke vil ha oljeutbygging i Lofoten og Vesterålen.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**