Borgerlønn!

Se heftig diskusjon på Nettby….
Borgerlønn eller økt bostøtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


(20 svar)

Venstres logo

Foto: Venstre

Politikerne må velge mellom borgerlønn eller økt bostøtte.
Meningen var vel å bake bostøtten inn i begrepet borgerlønn?

Da "borgerlønn" ble lansert som samlebegrep for bl.a. bostøtte, under Bondevik 2 regjeringen, ble bostøtten redusert drastisk for folk som trengte denne ordningen. Meningen var vel å bake bostøtten inn i begrepet borgerlønn? Mange unge etablerere, eldre, enslige, uføre, psykiatriske pasienter og rusavhengige, lider daglig i et økonomisk vakum på grunn av en dårlig bostøtteordning. Jeg mener at politikerne nå må velge mellom borgerlønn eller økt bostøtte! Ordningen bør være behovsprøvet og bli formidlet statlig via årlige vurderinger for enkeltpersoner ved NAV – kontorer. Jobben er ikke ferdigstilt! Venstre har borgerlønn som kampsak! Nils Trana

niltra 56 [Skrevet for 1 dag, 5 timer siden] – #1

Forsatt Venstresak!

Svar: Siter

decline 23 [Skrevet for 1 dag, 1 time siden] – #2

Borgerlønn-ideen har dere stjelt fra sosialismen 😉

Svar: Siter

niltra 56 [Skrevet for 1 dag siden] – #3

Jeg ser på meg selv som en bra sosialliberaler. Altså: Heller Jens enn Jensen! Jeg jobber med en del personer som stadig vekk må tenke på hver krone de bruker… Ellers kan vel også borgerlønn gjelde ungdom i etableringsfasen, i perioden mellom skole og sikker jobb…? Venstre bygger ikke bare på egoansvar men også det å støtte opp om fellesansvaret. Et slagord: “Mer frihet – mer felles ansvar”.

Svar: Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 17 timer, 19 minutter siden] – #4

Borgerlønn. Er det gjort noen beregninger på hva dette vil koste, eventuelt medføre av totale innsparinger for staten?
Og er det blitt prøvd i noen andre land?

Svar: Siter

niltra 56 [Skrevet for 16 timer, 40 minutter siden] – #5

Ved eventuell innføring av borgerlønn kan et stort antall ytelser eller ordninger reduseres eller fjernes. Administrasjonsutgifter kan da reduseres eller fjernes, med betydelig innsparing av kostnader. Av ordningene kan nevnes: sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, barnetrygd, grunnstønad, studielån, studiestipend, kunstnerlønn, landbrukstilskudd, ventelønn, etableringstilskudd, sosialhjelp, bostøtte, husbanklån, minstefradrag for skatt, rabattordninger for vanskeligstilte, subsidieordninger for matvarer osv. (Hentet fra leksikon).
I negativitetens tegn kan en tenke seg at mange vil kun heve sin borgerlønn og bli gående hjemme uten å få gjort sin plikt. Samfunnsutviklingen vil stoppe opp.
Ja, borgerlønn er utprøvd i mindre skala – se nyhet.

Svar: Siter

niltra 56 [Skrevet for 16 timer, 28 minutter siden] – #6

La ut en link som jeg har brukt før, se øverst i debatten: “Borgerlønn uten vilkår”. Dette er ikke noe lett tema akkurat, men når det kommer fra sentrale Venstrefolk er det godt gjennomtenkt!

Svar: Siter

lassekl 20 [Skrevet for 16 timer, 18 minutter siden] – #7

niltra skrev:
> I negativitetens tegn kan en tenke seg at mange vil kun heve
> sin borgerlønn og bli gående hjemme uten å få gjort sin plikt.
> Samfunnsutviklingen vil stoppe opp.

– Sin plikt? Vår ansvar?
Hvor er denne friheten du later som du er tilhenger av?
Eneste jeg ser er kollektivistisk vås fra ende til annen.

Borgerlønn er et latterlig konsept, bostøtte er et latterlig konsept.
Nei takk ingen av delene som ole brum aldri sa, også får heller disse gruppene du tenker på skaffe seg penger på egen hånd, uten å ta av min lønn.

Svar: Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 16 timer, 15 minutter siden] – #8

Takk.
Skal love å lese artikkelen når jeg får tid.
Det som slår meg når jeg tenker over dette akkurat nå, er at det er fullstendig logisk at enhver norsk statsborger har krav på borgerlønn – vi er alle medeiere av landet Norge – det skulle man ihvertfall tro.

Man skulle tro at det er FOLKET – du og jeg – som sammen eier landet og dets ressurser, og at staten og myndighetene er til for å tjene oss, ikke omvendt.
….
Eller?
Ofte virker det ikke sånn. Når jeg tenker etter virker det ikke som folk flest eller statens representanter oppfatter det ikke slik i det hele tatt – faktisk får nok mange inntrykket når de går til sosialkontoret eller NAV at de får værsågod komme med lua i handa og gjøre den rette dansen og si de rette tinga for å bli begunstiget med “statens” penger.

Og skatteetaten: ikke få meg til å starte på det. I Norge idag kan skatteetaten pålegge deg skjønnsskatt og DU må bevise at du ikke har tjent det likningskontoret mener du har tjent, bevisbyrden ligger på deg, skyldig inntil det motsatte er bevist!
Dette er ingen rettsstat.

Bare noen tanker.

Svar: Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 16 timer, 10 minutter siden] – #9

lassekl skrev:
> niltra skrev:
> > I negativitetens tegn kan en tenke seg at mange vil kun
> heve
> > sin borgerlønn og bli gående hjemme uten å få gjort sin
> plikt.
> > Samfunnsutviklingen vil stoppe opp.
>
> – Sin plikt? Vår ansvar?
> Hvor er denne friheten du later som du er tilhenger av?
> Eneste jeg ser er kollektivistisk vås fra ende til annen.
>
> Borgerlønn er et latterlig konsept, bostøtte er et latterlig
> konsept.
> Nei takk ingen av delene som ole brum aldri sa, også får
> heller disse gruppene du tenker på skaffe seg penger på egen
> hånd, uten å ta av min lønn.

Det er en måte å se på det, en annen måte å se på det er at Staten har enorme inntekter og borgerlønn er bare en rettferdig andel av disse enorme inntektene – dessuten pålegges hver eneste statsborger byrder og avgifter ved tvang, som det er mer enn rimelig at du får en kompensasjon for…
… forutsetningen er selvfølgelig at utallige sosiale stønads- og bidragsordninger, og byråkrati fjernes hvis borgerlønn innføres – summen kan da bli færre kostnader for skattebetalerne.

Svar: Siter

lassekl 20 [Skrevet for 16 timer, 9 minutter siden] – #10

piscesmann skrev:
> Man skulle tro at det er FOLKET – du og jeg – som sammen eier
> landet og dets ressurser, og at staten og myndighetene er til
> for å tjene oss, ikke omvendt.

– Man kan tro det, men det er jo ingen ideel situasjon. Jeg føler ikke jeg har noen rett på noe jeg ikke selv eier, ei heller at noen andre har rett på det jeg eier (hvilket selvsagt ikke er så altfor mye foreløpig).

Staten bør beskytte oss fra kriminelle. Ikke tjene oss. Eller styre oss.

> faktisk får nok mange inntrykket
> når de går til sosialkontoret eller NAV at de får værsågod
> komme med lua i handa og gjøre den rette dansen og si de rette
> tinga for å bli begunstiget med “statens” penger.

– Såfremt de ikke hevder arbeidsledighetstrygd, og følgelig forsåvidt har betalt en god del penger i skatt allerede selv, så er det vel strengt talt andres penger de kommer å henter. At man har en ydmyk innstilling til å leve på andre burde være et minstekrav.

> Og skatteetaten: ikke få meg til å starte på det. I Norge idag
> kan skatteetaten pålegge deg skjønnsskatt og DU må bevise at
> du ikke har tjent det likningskontoret mener du har tjent,
> bevisbyrden ligger på deg, skyldig inntil det motsatte er
> bevist!

– Sånn er det med mange ting i Norge, og helt enig med deg i at det er forferdelig. Legg ned hele etaten.

Svar: Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 15 timer, 42 minutter siden] – #11

lassekl skrev:
> – Såfremt de ikke hevder arbeidsledighetstrygd, og følgelig
> forsåvidt har betalt en god del penger i skatt allerede selv,
> så er det vel strengt talt andres penger de kommer å henter.
Å knipse bort kommuniststaten over natta er urealistisk, en viss overgang må det tross alt være.
Du river ikke bort tåteflaska fra en baby og forventer at den umiddelbart skal skjønne hvordan den selv skal drikke fra glass….
…. se på det som at du må lære folk å krabbe før de kan gå.

> At man har en ydmyk innstilling til å leve på andre burde være
> et minstekrav.
Tro meg, legger du sammen alt som den norske Stat og Arbeiderpartiet har stjålet fra den norske befolkning og våre forfedre, så er borgerlønn en dråpe i havet.
Dessuten kan du ikke få alt; en moderat borgerlønn er tross alt en rimelig løsning hvis det erstatter dagens marerittaktige villniss av statlige bidrags og støtteordninger og byråkrati….

Svar: Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 15 timer, 38 minutter siden] – #12

Apropos kommunisme, Michael Badnarik gir her en kort og grei forklaring på hva kommunisme er og hvorfor det er pur ondskap:

Svar: Siter

niltra 56 [Skrevet for 8 timer, 53 minutter siden] – #13

Her diskuterer vi vel borgerlønn?

Svar Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 6 timer, 24 minutter siden] – #14

niltra skrev:
> Her diskuterer vi vel borgerlønn?

Statens omfang og hva staten skal ha ansvar for eller ikke, er relevant for diskusjonen om borgerlønn.

Svar: Siter

mrdark 25 [Skrevet for 6 timer, 15 minutter siden] – #15

vil dette medføre at jeg må betale dobbelt opp med skatt siden så mange skal gå hjemme uten å gjøre noe?

Eller skal venstre på samme måte som SV trylle frem penger?

Svar: Siter

henrikwl 27 [Skrevet for 3 timer, 53 minutter siden] – #16

mrdark skrev:
> vil dette medføre at jeg må betale dobbelt opp med skatt siden
> så mange skal gå hjemme uten å gjøre noe?

Hvem sier at de *skal* gå hjemme uten å gjøre noe?

Jeg vil tro jeg er som folk flest, jeg tviler på at jeg er noe særlig bedre enn alle andre, og jeg flyr på veggene dersom jeg bare går hjemme uten å gjøre noe. Jeg vil tro at det broderlige flertall vil ønske å ha en jobb å gå til, borgerlønn eller ikke. Jeg har ikke inntrykk av at borgerlønna er noe man kan leve fett på.

Og hvis det kan bidra til å redusere statens lange arm ned i lommeboka, så er det en bonus. 😉

Svar: Siter

mrdark 25 [Skrevet for 3 timer, 38 minutter siden] – #17

Svar til henrikwl:
Jeg har inntrykk av at de som skryter av den er at alle skal få så mye mer penger.
Hvor skal man ta de pengene fra er poenget mitt 😉

Svar Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 2 timer, 30 minutter siden] – #18

mrdark skrev:
> Svar til henrikwl:
> Jeg har inntrykk av at de som skryter av den er at alle skal
> få så mye mer penger.
> Hvor skal man ta de pengene fra er poenget mitt 😉

Vel jeg har ikke finregnet på det, men jeg vil tro det er enorme summer å spare på mylderet av sosiale ordninger og byråkratiet som fikler med det, jeg antar det kan fjernes ved innføring av borgerlønn??

Svar: Siter

piscesmann 1 [Skrevet for 2 timer, 10 minutter siden] – #19

Vel, marerittet mange ser for seg er vel at det vil bli en eksplosjon av latsekker som ikke gidder å jobbe hvis borgerlønn innføres.
Det er slett ikke så sikkert, i artikkelen niltra linker til øverst står det, sitat:
“Fordi tildelingen av en grunninntekt er betingelsesløs, blir den ikke trukket tilbake i det øyeblikket en arbeidsledig person prøver seg i arbeidslivet.”
og:
“Mens dagens velferdsordninger styrker insentivene til arbeid ved å gjøre velferdsytelsene mindre attraktive, skaper borgerinntekten insentiver til arbeid ved å la arbeidsinntekten legge seg på toppen av grunninntekten. Og selv om diskusjonene er mange om hvilket nivå grunninntekten bør ligge på, er det et grunnleggende poeng med en slik ordning at den skal kunne kombineres med andre inntekter, og at de som befinner seg i arbeidsmarkedets ytterkant dermed lettere kan bevege seg inn og ut av arbeidslivet. En grunninntekt vil kunne bidra til å dempe motsetningene mellom arbeidsmarked og velferdssystem.”

Alle norske borgere har uansett rett til mat, husly og livsopphold.
Derfor synes jeg borgerlønn virker mye mindre byråkratisk og mye mindre kostbart enn dagens jungel av trygdeordninger og statlig detaljregulering av hvem som har krav på hva og hvem som ikke har krav på det osv. og etc. …
og det finnes nok av eksempler på trygdefeller idag der folk velger å ikke jobbe fordi de taper på det (tror de selv)

Svar: Siter

niltra 56 [Skrevet for 0 minutter siden] – #20

Ja, nå begynner noen å skjønne ideen bak og hensikten! NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**