Stem Venstre i 2009

Rita Sletner er Venstres førstekandidat i Østfold. Hun vil på Stortinget for å være en stemme for de som liten, eller ingen stemme har. Samtidig er hun en tydelig røst for en offensiv satsing på jernbanen i Østfold. — Toget må gå når det skal og det må gå fort, og ofte, sier Sletner som selv er pendler.Ved Stortingsvalget i 2009 har Venstre fire hovedsaker i Østfold: Velferd, Kunnskap, Miljø og Trygghet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rita Sletner
Rita Sletner er Venstres 1. kandidat i Østfold. Rita er fra Eidsberg, og er til daglig assisterende generalsekretær i Venstre og kommunestyremedlem i Eidsberg. Hun er gift og har to voksne barn.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med resten av partiet med å vise fram politikken vår mot valget. Sosialpolitikk og menneskerettighetsspørsmål er særdeles viktig for meg, i tillegg til gode Venstre-saker som miljø og skole. Med Venstres framgang de siste årene så tror jeg mulighetene er store for at Østfold kan få en liberal stemme på Stortinget i 2009, sier Rita Sletner.

Les mer her–>

Venstre i valgkampen
Venstre ønsker å bane vei mot kunnskapssamfunnet, velferdssamfunnet og lavutslippssamfunnet. Stemmer du på Venstre, får du derfor politikere som er opptatt av kunnskap, velferd, trygghet og miljø.

Venstres stortingsvalgprogram finner du her–>
Østfold Venstres stortingsliste finner du her–>
Du kan også delta aktivt i debatten på vår dialogportal her–>

Bygge kunnskapssamfunnet
Venstres mål er en skole for kunnskap og like muligheter. Skal vi nå det må vi ha faglige og sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til en systematisk etter- og videreutdanning. Kunnskap og forskning vil være Venstres førsteprioritet over offentlige budsjetter i neste stortingsperiode.

Derfor vil Venstre innføre et kompetanseår for alle lærere, styrke forskningen gjennom økte bevilgninger til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, styrke nyskapning og gründere gjennom bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, halvere arbeidsavgiften for lærlingeplasser, utvide studiestøtten fra 10 til 11 måneder og være mot karakterer i barneskolen.

Lavutslipssamfunnet
Det skal lønne seg å velge kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Et bedre kollektivtilbud i Østfold handler om å gjøre det enklere å reise, samtidig som vi tar vare på miljøet. Norge må ta de avgjørende skrittene til å satse på fornybar energi. Det vil skape de grønne arbeidsplassene vi trenger i framtida.

Derfor vil Venstre ha en storsatsning på jernbanen i Østfold ved å korte ned reisetiden mellom Oslo S og Halden til 80 minutter innen 2020, bygge dobbeltspor Oslo-Ski og åpne for togtrafikk mellom Indre Østfold og Fredrikstad. I tillegg vil Venstre at Østfold skal være et foregangsfylke på bioenergi og fjernvarme og vil utvikle Østfold til å bli et sykkelfylke. Venstre vil også bevare biologisk mangfold, verne grønne lunger, ferdigstille E18 og verne produktiv landbruksjord.

Velferdssamfunnet må reformeres
Det er for mange historier om alle som ikke får de helsetjenestene de trenger av velferdssamfunnet. Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering, tilbudet til rusavhengige og de som er utsatt for vold og overgrep. Venstre vil ha mer velferd der du bor.

Derfor vil Venstre styrke kommunene i Østfold og gi dem større ansvar for helse- og omsorgstjenester, gi et pleietilbud til alle som trenger det, og styrke kvaliteten på det tilbudet som blir gitt. Venstre vil gi et bedre tilbud til som er utsatt for vold og overgrep, bedre og styrke rusomsorget, styrke barnevernet og innføre meldeplikt for å bekjempe kjønnslemstelse.

Trygghet for borgerne
En grunnleggende oppgave for staten er å sikre borgerne tryggheten til å være frie, derfor er Venstre garantisten for nye tiltak mot vold i nære relasjoner. Venstre mener det er behov for økt satsing på politiet, særlig for å styrke politiets tilstedeværelse. Det er viktig å balanser trygghet opp mot personvern. Frihet mot utilbørlig registrering og overvåkning er derfor en viktig kampsak for Venstre.

Derfor vil Venstre ha mer politi ut i gatene, styrke behandlingstilbudet både for de som er utsatt for overgrep og for overgriperne og at barn som blir utsatt for eller er blitt vitne til vold skal få et godt og riktig behandlingstilbud. I tillegg vil Venstre styrke Datatilsynet, opprette en varslerenhet i Arbeidstilsynet og stemme nei til datalagringsdirektivet.

Venstre i Fredrikstad
Venstre skal stå på stand i Fredrikstad i valgkampen. I tillegg vil det være flere valgkamparrangementer. Du er hjertelig velkommen til å komme innom for en prat, for å få informasjon, bli medlem av Venstre eller bare se hva vi driver med og er opptatt av.

Bidra til at Venstre skal vinne valget her–>

Lurer du på noe om Venstre? Ring Per Magnus Finnanger Sandsmark på 951 48 331 eller send e-post til per.magnus.finnanger.sandsmark(a)gmail.com

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**