– Vi kan ikke forme menneskene etter systemet

Venstres nestleder Trine Skei Grande deltok i politisk debatt om rusomsorg og stortingsvalget på Østerbo, der 5 000 var samlet til kristen sommerleir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

I debatten deltok alle partiene på Stortinget utenom Fremskrittspartiet, som ikke møtte.

Trine Skei Grande la vekt på at Venstre mener at private og ideelle organisasjoner er et viktig suplement til medisinsk rusomsorg. Hun snakket også varmt om at hun som liberaler setter mennesket i sentrum. – Det må være ulike tilbud til ulike personer. Vi må forme systemet slikat det passer for den enkelte. Vi kan ikke forme menneskene etter systemet, sa Venstres representant Trine Skei Grande i debatten. – Noen trenger Evangelisenteret. Andre trenger metadon, og da må de få det tilbudet som passer best for dem.

Skei Grande snakket også om skolepolitikk, og fortalte at det var en gutt på Gamlebyen skole som heller ville henge i taklampa enn å lære seg å lese. Gamlebyen skole skulle på denne tiden gi ut en cd med norske barnesanger, den vant de Spelemannsprisen for. Da fikk denne gutten lov til å synge solo på plata. For han var flink til å synge. Det er viktig at barn får mestre, da mestrer de også andre ting. Han lærte å lese.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**