Udemokratisk holdning

Det har vært mye fokus de siste dagene på rike folk som tar med seg formuen og flytter til utlandet. Etter min personlige mening er dette uttrykk for en udemokratisk holdning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Særlig når formuen er opptjent i Norge. Udemokratisk fordi etter våre demokratiske spilleregler er det Stortingsflertallet som bestemmer skattereglene i Norge, f.eks. om det skal være formuesskatt, og hvor høy den skal være. Som norsk borger må man akseptere lovregler selv om man er uenig i reglene, og isteden arbeide for å endre på reglene etter at sammensetningen av Stortinget er blitt endret i valg. Å ta med formuen og flytte til utlandet fordi men er uenig i skattereglene, samtidig som man fortsetter å være norsk borger, viser at man ikke respekterer de reglene som flertallet fastsetter. Men Norge har jo en åpen økonomi med utlandet, slik at det er lovlig å flytte formuen sin til utlandet. Derfor ønsker Venstre å gjøre noe med disse skattereglene.
Siden Norge er en liten brikke i det internasjonale samfunn og må tilpasse seg dette, og det bare er få land som opprettholder en formuesskatt, og da lavere enn Norge, ønsker Venstre at formuesskatten gradvis skal trappes ned, for helt å forsvinne. Formuesskatten stimulerer til forbruk istedenfor sparing, og til investering i eiendom eller i utenlandske aksjer istedenfor norsk næringsliv og norske aksjer. Derfor bør den trappes ned. Særlig i tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter bygger opp egenkapital. Dette motvirkes i dag ved at eierne blir skattet for formuen som egenkapitalen utgjør. Nordmenn som ønsker å investere og eie i Norge bør ikke få dårligere vilkår enn utenlandske eiere, som ikke blir beskattet for formuen i sitt hjemland (og selvfølgelig ikke her i Norge siden de ikke bor i Norge). Private norske eiere kommer også dårligere ut enn den norske stat som eier, (som jo ikke betaler skatt til seg selv). Dette er også uheldig. Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget (som for tiden gjør at folk ikke betaler formuesskatt på formuer under 470.000 kr), og en lavere verdsettelse av aksjer. På sikt vil Venstre at hele formuesskatten fjernes.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**