Anne Margrethe Larsen besøker Kløvertun

Venstres stortingsrepresentant og stortingskandidat Anne Margrethe Larsen besøker Kløvertun rehabiliteringsenhet mandag 3. august klokken 10.00.
Sammen med henne er Søgnes varaordfører og 2.kandidat Arild Berge, gruppeleder i Kristiansand Dag Vige og fylkessekretær Jan Kløvstad.
Larsen har anmodet om å få en orientering om Kristiansand kommunes arbeid med ny plan for rehabilitering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Margrethe Larsen på talerstolen

Foto: Jan Kløvstad

Etter at møtet med Kløvertun er avsluttet, vil Anne Margrethe Larsen dele sine visjoner om fremtidens eldreomsorg i Sørlandskommunene for pressen.
– Etablering av ny modell med "forsterket" sykehjem, blant annet i Kristiansand og Flekkefjord
– Overføring av arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
– Behovet for kompetanseheving og spesialisering av kommunale sykepleiere
– En annerledes måte å utnytte primærlegene på.

Anne Margrethe Larsen har selv bred erfaring fra helsevesenet, både som sykehjemsbestyrer og som sjefssykepleier ved sykehuset i Flekkefjord.

TA KONTAKT !
Mvh Dag Vige, tlf 91584484

Anne Margrethe Larsens telefonnummer er 41665690

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**