Langesund-Lofoten-Vesterålen

Miljøkatastrofen utenfor Langesund natt til 31.juli viser hvor sårbar naturen er dersom ulykka først er ute, og hvor hjelpeløse vi er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi trodde kanskje at vi hadde en oljevernberedskap som kunne takle en slik grunnstøting her i våre relativt rolige fjorder. Men når det kommer til stykket er vi ganske hjelpeløse. Tenk da når stormene setter inn på Vestlandet og i Nord-Norge.

Oljesøl Grimstad Ruagerkilen naturreservat

Foto: Jan Kløvstad

Dette viser at dersom vi virkelig ønsker å verne områder for framtidig oljeforurensing må vi for det første unnlate enhver form for oljutvinning, for før eller siden vil det også der skje en ulykke. For det andre må også skipstrafikken begrenses mest mulig.
For Venstre er Lofoten og Vesterålen med sin store betydning for fiskeriene, som gyteområde for store fiskestammer, slike områder.
Et sted må vi sette en grense. For Venstre er dette både en viktig reell sak og en viktig symbolsak.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**