Ja til kultur. Nei til overstyring

“En stemme til Venstre er en stemme for sterk offentlig støtte til kulturlivet, styrking av bibliotekene, anerkjennelse av ungdomskultur som kultur, bedre vilkår til de frivillige og en forpliktende satsing på kommunalt kulturliv. Venstre ønsker et fritt, uavhengig og levende kulturliv som får blomstre på sine vilkår, ikke Trond Giskes vilkår,” skriver Halden Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark i denne kronikken,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Venstre, arkiv

Venstre ønsker et fritt og offentlig støttet kulturliv, som får utvikle seg på sine premisser. En sterk kreativ og frivillig sektor er et svært viktig element i et liberalt kunnskapssamfunn. Stortingskandidat Irene Johansen fra Arbeiderpartiet skryter i kronikken "Kulturløftet" av Arbeiderpartiets kulturpolitikk. Hun skryter av at det aldri har vært brukt mer penger på kultur og at det er brukt mer penger nå enn i forrige regjering. Det har hun rett i og det er bra. Venstre har også i sine alternative budsjetter for denne perioden brukt mer penger på kultur, faktisk mer enn Ap, SV og Sp har gjort. Det er fordi staten Norge har mer penger å rutte med enn det vi hadde i 2001-2005.

Kulturpolitikken handler ikke bare om antall kroner, slik man kan få inntrykk av når man hører Ap snakke om kulturpolitikk, men hva man bruker pengene til. Venstre vil ikke lage lange utredninger. Venstre vil styrke bibliotekene, museene, kommunens kulturtilbud og det frivillige. Det er nettopp fordi vi er enige med Ap, SV og Sp i at vi trenger sterke kulturinstitusjoner, som utvikler kultur, bedriver folkeopplysning og gir vanlige folk tilgang til uvanlige opplevelser. Venstre tror ikke på sterk statlig styring av kulturlivet. Når Trond Giske svarer Venstres Trine Skei Grande etter et spørsmål i spørretimen at ja, han som kulturminister kan gå inn å instruere repertoarvalget ved institusjoner som Nasjonalteateret, om de ikke gjør som han vil, så illustrerer han selv forskjellen på Arbeiderpartiets og Venstres forhold til kulturlivet. Venstre mener at det offentlige skal ikke styre innholdet i kunsten. Det er å stanse kunstnerisk utvikling og å drive en statlig overstyring av kulturpolitikken som vi kjenner fra land som Kina og Nord-Korea. Venstre vil ha et fritt og uavhengig offentlig støttet kulturliv, og skiller oss derfor både fra FrP og Ap i kulturpolitikken.

I tillegg prioriterer vi annerledes. Mens FrP vil at bibliotekene ikke skal tilby annet enn gamle bøker og Ap bare vil prate om bibliotek vil Venstre prioritere bibliotekene først i våre kulturbudsjetter. For kunnskap er makt, bibliotekene sprer kunnskap til alle, og det gir borgerne makt til å fritt styre sine egne liv. Vi har foreslått å lage en ordning for opprustning av bibliotekbyggene samt å styrke innkjøpsordningen for faglitteratur og øke kvaliteten og omfanget av skolebibliotektilbudet. I tillegg vil vi styrke bibliotekenes rolle i informasjonssamfunnet, og gi dem ressurser og kompetanse til å hjelpe folk i møtet med en ny digital hverdag.

Det er lokalt folk møter kulturlivet. Når Arbeiderpartiet i fylkestinget stemte for og snakket varmt for en styrking av teater, dans og opera i Østfold samtidig som de la ned dans i Halden og formgivning på Mysen viser det at Ap ikke ser sammenhengen mellom utdanning i kultur, og skaping av kultur. Når Irene Johansen i kronikken skriver om at Ap vil styrke det lokale kulturlivet samtidig som de bare har snakket, ikke handlet om kulturskole og bibliotek og Ap i fylket legger ned kulturtilbud i skolen viser det at Ap ikke leverer lokalt, selv om de leverer sentralt. Venstre er garantisten for kreative linjer i videregående skole. Det er nemlig nettopp slike tilbud som danner rammene for det lokale kulturlivet og skaper spennende møteplasser for kulturen. Derfor vil vi i vår velferdsreform styrke kommunenes kulturadministrasjon og ansvar på kulturfeltet og lage en forpliktende kulturlov, som samler lovverket innen arkiv, bibliotek, museum og kultur og klargjør det offentliges ansvar. Samtidig vil vi styrke det frivillige, med å innføre en momsfritaksordning, ikke en byråkratisk ordning for de største institusjonene slik Ap, SV og Sp vil, men en enkel ordning som styrker det lokale arbeidet innen kultur, frivillighet og idrett.

En stemme til Venstre er en stemme for sterk offentlig støtte til kulturlivet, styrking av bibliotekene, anerkjennelse av ungdomskultur som kultur, bedre vilkår til de frivillige og en forpliktende satsing på kommunalt kulturliv. Venstre ønsker et fritt, uavhengig og levende kulturliv som får blomstre på sine vilkår, ikke Trond Giskes vilkår.

Per Magnus Finnanger Sandsmark er kulturpolitiker for Halden Venstre og leder av Østfold Unge Venstre
Kronikken er blant annet publisert i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**