Venstres prioriteringer

Venstre prioriterer miljøet først. Skal vi få til overgangen til lavutslippssamfunnet, krever det en rekke radikale endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Olje forurensing

Foto: Lavinia daniela Trifan pop | Dreamstime.com

En storsatsning på forskning og utvikling er nødvendig. Vi må prioritere ny kunnskap, og det betyr styrking av såvel høyskoler og universiteter som grunnskolen og videregående skole. Vi skal gå fra en oljenasjon til en bærekraftig kunnskapsnasjon. Velferdssamfunnet skal funderes på nytt. Ikke minst står helse-Norge overfor stor utfordringer. I valget mellom sentralisering eller styrket lokal satsning, velger Venstre å styrke det lokale. Vi vil ha gode tilbud der folk bor. Det betyr at vi må gjøre kommunene i stand til å styrke tjenestene innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg osv.
Vil du også prioritere slik? Da må du sørge for at Venstre blir sterkt representert på Stortinget.

Helge Hasvold
Leder av Fredrikstad Venstre og 4. kandidat på stortingslisten til Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**