Formuesskatten

Formuesskatten er en betydelig belastning for næringslivet, spesielt for nystartede bedrifter. At bønder og nyetablerere skal bli gjort til fiender av det norske samfunn gjennom den rødgrønne regjeringens kampanje for å beholde formuesskatten vil Venstre ta sterk avstand fra. Leif Helge Kongshaug skriver om Venstres syn på formuesskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Er du mot formuesskatt blir du lett satt i bås av sosialistene for å forsvare de rikeste, for det er de rike som har formue og er du rik skal du betale mer skatt enn hva de som ikke har formue skal gjøre. Venstre mener også at de som tjener godt bør bidra mer til fellesskapet enn de som tjener mindre, problemet med formuesskatt slik Venstre ser det, er at alle som har formue nødvendigvis ikke trenger å være rike.

Formuesskatten er en betydelig belastning for næringslivet, spesielt for nystartede bedrifter. Spesielt i tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter har bygget opp egenkapital. Men i dag blir eierne straffet for dette gjennom formuesskatten. Venstre vil at nordmenn som ønsker å investere og eie i Norge, ikke skal få dårligere vilkår enn utenlandske og/eller sytatlige eiere, da Norge er ett av få land i Europa som beskatter formue. Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget og en lavere verdsettelse av aksjer. På sikt vil Venstre at hele formuesskatten fjernes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**