Valgkampen i gang i Ås

Venstre i Ås startet valgkampen med å sykle fra Korsegården mot Drøbak sammen med Venstres kandidater i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstrepolitikere på sykkeltur fra Ås til Drøbak

Foto: Christoffer Biong

Venstre vil satse på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett, sa Venstres 1. kandidat i Akershus, Borghild Tenden, da hun syklet fra Ås til Drøbak sammen med Ventres 2. og 3.-kandidater Abid Raja og Inge Solli og leder i Ås Venstre, Solveig Schytz.

Valkampen i Ås fortsetter og dette er programmet frem mot valget:

Lørdag 15. august: Nordbymart’n: Nordby.

Tirsdag 18. august kl 19.00: debattmøte med Abid Raja. Tema: integrering. Sted: Texsas.

Onsdag 19. august: Morgenfuglaksjon.

Lørdag 22. august: Stand i Ås og på Vinterbrosenteret

Mandag 24. august: Debatt møte med Borghild Tenden.Tema: Samferdsel. Sted Texas.

Lørdag 29. august: Stand i Ås og på Vinterbrosenteret

Lørdag 5. september: Stand i Ås og på Vinterbrosenteret

Torsdag 10. september: Morgenfuglaksjon

Lørdag 12. september: Stand i Ås og på Vinterbrosenteret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**