Ny etappe i Tour de Tenden

Venstres førstekandidat i Akershus Borghild Tenden står på for et bedre samferdsels- og kollektivtilbud i Akershus – og fortjener virkelig fire nye år på Tinget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


På invitasjon fra Gjerdrum Venstre stillte både Borghild Tenden og 3. kandidat Inge Solli fra Nittedal opp på gårsdagens busstur fra Ask til Skedsmokorset, midt i morgenrushet. Køen var ikke like lang som den er på det verste, men flere i bussen kunne bekrefte at det virkelig er behov for å gjøre noe mer for å skape et mer attraktivt kollektivtilbud på rv120 nordfra. Romerikes Blad var også med, og refererte Venstres ønsker:

Gjennomløpende kollektivfelt fra Ask til Hvam, hvor kollektivfeltet også vurderes å bli kombinert med en “2+-løsning” for privatbilister!

Lokallagsleder i Gjerdrum Venstre Thor W. Togstad har selv lang erfaring med de nevnte køproblemene på rv120 og vil stå på for å få til gode løsninger i lokal- og fylkespolitikken.

Borghild Tenden la til at hun og Venstre også vil jobbe for å få til enda mer, blant annet:

– Gode innfartsparkeringsmuligheter
– At det må bli gunstigere prismessig å reise kollektivt – slik at stadig flere velger å reise kollektivt.
– At det bygges flere gjennomgående gang- og sykkelveier med en egen statlig belønningsordning til kommuner som er offensive med egne planer og tiltak. Dette behovet har flere i Gjerdrum gitt uttrykk for at de ønsker seg. Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ask til Klampenborg er allerede planlagt, men det er mange som også kunne tenke seg en langt tryggere vei fra Gjeri-meieriet/Nittebergveien til Ask østfra.

Fylkesvaraordfører fra Venstre i Akershus Inge Solli understreket under bussturen overfor Romerikes Blad at Ruter og det nye rutersystemet åpner for en rekke nye muligheter til å utforme bedre tilbud i tiden fremover, som forenkling av takstssoner, mer gunstig prissetting mv.

Vi trenger politikere fra Akershus på Stortinget som virkelig står på for å skape bedre samferdsels- og kollektivløsninger på Romerike og i Akershus forøvrig. Hvis dette er viktig for deg bør du også gi et bidrag til at Borghild Tenden får fire nye år på Stortinget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**