Venstre fikk gjennomslag – Gjerdrum går foran!

Det ble flertall for at Gjerdrum kommune skal søke å prøve ut stemmerettsalder på 16 år ved lokalvalget i 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Debatten var frisk på kommunestyremøtet 26. mai etter at Lars Peder Nordbakken på nytt la frem Venstres forslag, som første gang ble luftet for ett år siden.

Det endte med et flertall bestående av Venstre, Ap, Sv og 2 Sp-stemmer! Det kom overraskende på flere isalen – og det gikk et lite sukk gjennom salen når resultatet var klart!

Saken ble utførlig kommentert i Romerikes Blad 27. mai, og deretter kommentaret av RB på lederplass den 28. mai under overskriften Gjerdrum går foran.

Dermed håper vi at søknaden går i gjennom og at alle politisk interesserte ungdommer over 16 skal få mulighet til å la sin stemme telle ved kommunevalget i 2011!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**