Eigersund Venstres miljøpris

Eigersund Venstres miljørpis ble i år tildelt Egil Mong og Dalane Friluftsråd. Gunnar Kvassheim delte ut prisen under en liten markering ved Vannbassengan i Egersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Eigersund Venstres miljøpris 2009

Foto: Øyvind Misje

Anders Ege tok imot prisen på vegne av Dalane friluftsråd. Eigersund Venstre mener Dalane friluftstråd har arbeidet godt for å legge til rette for at regionens innbyggere kan dra nytte av den flotte naturen som finnes her. Dalane friluftsråd har gjort det mulig for flere å dra ut på toppturer i Dalane og de har vært flinke til å samarbeide med kommunene om også å lage tilbud også til barn og ungdom. Det er viktig for et miljøparti som Venstre å ha et godt samarbeid med frivillige foreninger for å få gjennomslag for miljøsaker.

Egil Mong har også vært en pådriver for å synliggjøre for Dalanes innbyggere hvilke turmuligheter som finnes i regionen. Han har kartlagt og beskrevet turene gjennom artikkelserier i Dalane Tidende. Nylig gav han også boka “Fotturen går i Dalane” som gir en samlet oversikt og tips for å finne bortgjemte naturperler i regionen.

Leder i Jæren Friluftsråd og Frilftsrådenes landsforbund, Henry Tendenes, overvar også utdelingen av prisen som ble gjort bare 300 meter fra parkeringsplassen ved Vannbassengan. Plassen ble vist av Egil Mong som en illustrasjon på hvilket flott kulturlandskap det går an å finne like ved stuedøra.

Eigersund Venstre ønsker Dalane friluftsråd og Egil Mong lykke til videre med arbeidet for å fremme folkehelsen og bruken av naturen i nærområdet. Henry Tendenes kunne blant annet fortelle at dersom alle hadde gått en halv times tur hver dag, så hadde 700 millioner helsekroner vært spart i Norge.

Herved sendes oppfordringen videre! Se ellers oppslag i Dalane Tidende om prisutdelingen >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**