Agder trenger småbedrifter

Andrekandidaten for Venstre i Vest-Agder ved høstens Stortingsvalg, gründerbonde, lærer og varaordfører Arild E. Berge fra Søgne, redegjør i dette innlegget for Venstres næringspolitikk. Innlegget ble publisert i avisa Fædrelandsvennen 30. juli 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

Venstre vil endre dagens regelverk for de minste bedriftene. Venstre vil at selvstendige næringsdrivende skal likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og etablere gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil.

Grunder

Foto: Microsoft

Det er viktig at småbedriftene får gjøre det de er best til, som å utvikle produkter, kunnskap og bruke minst mulig tid på byråkrati. Derfor må regelverket for de minste bedriftene være annerledes og enklere enn det er for store konsern.

For Venstre er det like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som skaper og støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv.

Arild Berge

Foto: Redaksjonen

Arild E. Berge

V-Agder Venstres 2. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**