Hvorfor ikke Venstre, Istre ?

Venstre er fri for bindinger og det har bl.a. vært avgjørende for mitt eget partivalg. Det er viktig å respektere frihet og rettferdighet for å unngå maktkonsentrasjon og “samrøre”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Marianne Reistveit

Arbeiderpartiets Morten Istre begrunner sitt partivalg med at han ikke liker Høyres og Fremskrittspartiets politikk. I kommentar i Sandefjords blad 13. august oppfordrer Marianne Reistveit til å vurdere også andre partier – og da særlig Venstre.

Les komentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**