Kjønnsdiskriminering er dumt!

På Venstres valgkampåpning i Nord-Rogaland fikk toppkandidatene spørsmål om hva de syntes om et oppslag i Haugesunds Avis som fortalte om en ung kvinne som ikke fikk jobb i transportnæringen, selv om hun var kvalifisert. — Dette er dumt! sa May Britt Vihovde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

May Britt Vihovde og Gunnar Kvassheim

May Britt Vihovde og Gunnar Kvassheim

Vihovde har selv en datter som for to år siden opplevde det samme da hun søkte lærlingeplass. May Britt Vihovde sa at hun hadde håpet på forbedringer i bransjen, men at det tydeligvis ennå hersket gammedagse holdninger til hva kvinner kunne utrette.

Gunnar Kvassheim pekte på Venstres historiske rolle i arbeidet for likestilling og framhvet at arbeidsmiljøet blir rikere når begge kjønn er representert. Helge Solum Larsen mente at dette på mange måter var et generasjonsproblem.

— En bedrift som avviser kompetanse skjønner ikke sitt eget beste, sier Solum Larsen til Haugesunds Avis.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**