Slik vil vi reformere velferdssamfunnet

Når behovet for omsorg melder seg, er det viktig at alle er trygge på at de får den hjelpen de behøver. Alle som trenger hjelp skal møtes med respekt og bli gitt verdighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kommunene spiller en avgjørende rolle i vårt velferdssamfunn. De er nærmest til å yte den enkelte borger assistanse. Venstre ønsker en velferdsreform der flere oppgaver flyttes fra staten til kommunene. Dette vil gi bedre rusomsorg, bedre rehabilitering og bedre omsorg i livets siste fase. Skal kommunene lykkes i dette, må de tilby gode, attraktive fagmiljøer og spennende utfordringer for sine ansatte.

Kommunene må bli sterkere og få mer ressurser, og vi vil arbeide for at Rogaland får sin rettmessige del av midlene som går til helsevesenet. Vi vil ha slutt på
underfinansieringen av sykehusene i fylket.

Barnevernet må styrkes. Våre barn og unge må få tilbud om hjelp og støtte i sitt lokalmiljø. Akuttplasser og permanente tilbud må være i rimelig nærhet av der den enkelte bor.

Mange eldre blir i dag henvist til sykehus eller institusjon på grunn av mangel på tilbud om rehabilitering i Rogaland. Dette er både dyrt og unødvendig. Flere må kunne fortsette å bo hjemme etter sykdom eller skade.

Venstre vil:
overføre flere oppgaver og mer ressurser fra staten til kommunene
tilby rusavhengige behandling innen 24 timer etter avrusing og utvide tilbudet av medisinsk behandling
utvikle kommunal primærhelsetjeneste også innen psykiatri og rusomsorg
øke minstepensjonen til 2 G
sikre verdigheten gjennom en borgerlønn som garantert minsteinntekt
sikre lokal demokratisk styring av helse- og omsorgstjenestene
rydde opp i ubalansen i sykehusfinansieringen
sikre lokale akutt- og langtidsplasser i barnevernet
arbeide for rehabiliteringstilbud i hele fylket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**