Ønsker Sp velkommen tilbake i sentrum!

– Venstre deler Senterpartiets Ola Borten Moes syn på at behovet for å spre makt og statlige arbeidsplasser utover landet er viktig. Det som er synd er at Borten Moe tar gjenvalg på en regjeringskonstellasjon med partier som ikke ser behovet for maktspredning og utflytting av statlige arbeidsplasser, sier Venstres Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Under Bondevik II regjeringen ble 1000 statlige arbeidsplasser flyttet ut. Under denne regjeringen har man klart å flytte ut 40 arbeidsplasser løpet av 4 år. Det forteller meg at viljen ikke er til stede, selv om Sp mener dette er en viktig sak, fortsetter Kongshaug.

– Kongshaug mener Sp heller burde søke tilbake til sentrum der de hører hjemme – slik at de faktisk kan få gjennomslag for politikken sin.

Trenden siden 2000 er at staten har tatt over flere av kommunenes oppgaver. Rusreformen, barnevernsreformen og helsereformen er alle reformer som har statliggjort kommunale oppgaver. Dette har ført til økt statlig byråkrati og sentralisering. Vi trenger flere kommunale oppgaver, ikke færre. Kommunene er i dag blitt for mye ekspedisjonssenter for staten, mener Kongshaug.

Så er det næringspolitikken. Denne regjeringen har gjennom sin skattepolitikk rammet tusenvis av små- og mellomstore bedrifter, og disse bedriftene er i stor grad livsnerven for mange små kommuner. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter.

– Venstre er glad i små og mellomstore bedrifterJeg vet at Sp innerst inne også er glad i små- og mellomstore bedrifter.Det som er så synd er at de ikke får gjennomslag for politikken sin. Sp burde komme tilbake til sentrum, det er her de hører hjemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**