Venstre vil få ned frafallet i videregående skole

Skolens største problem er at 60 prosent av innvandrerguttene og 30 prosent av elevene generelt i videregående skole ikke fullfører utdanningen, mener Venstres Helge Solum Larsen og Abid Raja som ovenfor Stavanger Aftenblad lanserer ti tiltak for å få ned frafallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Tore Nilsen

—Dette bør være dette stortingsvalgets store skolepolitiske spørsmål. Det store frafallet i videregående skole er den største generasjonsutfordringen vi har, sier Solum Larsen. Stavanger-politikeren er nr. 2 på Venstre sin stortingsliste i Rogaland.

Abid Q. Raja i Grimstad

Foto: Jan Kløvstad

—60 prosent drop-outs blant innvandrergutter er dramatisk, ja et svik mot ungdommen. Hvis vi ikke lykkes med integreringen
i Norge, lykkes ikke landet heller, følger Abid Q. Raja opp, som står på 2. plass i Akershus.

Venstres plan inneholder tiltak både for grunnskolen og videregående skole: —.Flere av dem som dropper ut i videregående, har hatt slitt på skolen allerede i barneskolen. Det gjelder derfor om å hjelpe flere elever de første skoleårene, slik at færrest mulig trenger videre hjelp senere, forklarer Raja og Solum Larsen.


TI TILTAK:

1. Mer spesialpedagogisk kompetanse og sterkere oppfølging av den enkelte elev de første skoleårene.

2. Styrk det sosialfaglige miljøet ved å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen.

3. Gjenreis respekten for læreren: Høyere kompetanse bør også gi høyere lønn. Utvid lærerutdanningen til fem år. Gjennomfør en systematisk etter- og videreutdanningsreform, som gjør at alle lærere får fornyet seg minst hvert tiende år.

4. Lærerne må slippe å bruke så mye tid på skjema og rapporter som i dag, slik at de kan bruke mer tid på samarbeid skole og hjem.

5. Innføring av et andre obligatorisk fremmedspråk fra mellomtrinnet.

6. Innføring av praktiske til valgsfag i 8. —10. klassetrinn.

7. Flere og bedre rådgivere: Både den sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings- og yrkesrådgivingen må styrkes. Alle skoler skal tilby utdannings- og yrkesveiledning gjennom et rådgiverteam bestående av en lærer, en ekstern rådgiver, gjerne fra næringslivet, og dersom elevene ønsker det; en foresatt. Egen rådgiverutdanning på masternivå.

8. Ordningen med utplassering i yrkeslivet må forenkles slik at elever med behov for alternativ opplæring kan få det.

9. Undervisningen på de yrkesfaglige linjene må legges om slik at den blir mindre teoritung og mer praktisk, fleksibel og elevtilpasset. Dette første året må være praktisk rettet. De mer teoritunge fagene må fases inn senere, når elevenes motivasjon er til stede.

10. At retten til videregående opplæring etter søknad om om valg kan utvides med inntil to opplæringsår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**