Støy fra Strendene

Beboere på Høgåsen har reagert på plagsom støy fra Aqua Rock også om nettene og i helgene. “Dette er ikke i tråd med driftsplanen og de tillatelser firmaet har fått for å drive” sier Hanne Nora Nilssen. I et leserinnlegg stiller hun spørsmålstegn med Aqua Rock sin virksomhet ut over driftstiden. Les hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Støy fra Strendene
Aqua Rock

I sommer har jeg registrert stor aktivitet hos Aqua Rock på Strendene. Både på hverdager og søndager, så vel som på nattestid, har steinknuseverket gått. Som folkevalgt er jeg også i den forbindelse blitt kontaktet av beboere på Høgåsen som har klaget over støy fra bedriften.

Takket være en dispensasjon fikk Aqua Rock anledning til å drive begrenset uttak av masse, til tross for kravet om konsekvensutredning. I de gitte tillatelsene fra Alstahaug kommune, står det at Aqua Rock må rette seg etter en rekke standardkrav. Krav til driftstid, støy og støv er blitt satt av hensyn til beboere i nærmiljøet. I tillatelsen fra kommunen ble det stilt følgende krav om driftstid:

a) Sprengning tillates dagene mandag-fredag i tidsrommet 0700 — 1600.
b) Øvrig produksjon, intern transport og transport ut av massetaket tillates dagene
mandag-fredag i tidsrommet 0600-2200.

Det er med andre ord ikke åpnet for all den aktivitet som er blitt gjennomført av Aqua Rock i helgene og nattestid de siste månedene.

I Rammeforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten) påpekes det ansvar BP Norge, Statoil Hydro og andre oljeselskaper har for å sikre at entreprenører og leverandører i petroleumsindustrien er kvalifisert til å ivareta regelverkets krav til helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor svært oppsiktsvekkende at Aqua Rock, som leverandør til petroleumsvirksomheten, nok en gang ikke forholder seg til de gitte tillatelser. Det er også svært underlig at firmaet velger å neglisjere sin egen driftsplan som nylig er blitt utarbeidet og godkjent.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**