Derfor vil Venstre fjerne formueskatten

Som Venstrepolitiker reager jeg når regjeringspartiene forsøker å redusere spørsmålet om formueskatt til et spørsmål om man liker Stein Erik Hagen eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Henrik Michelsen

Foto: Venstre

Venstre går i neste stortingsperiode inn for en gradvis reduksjon av formueskatten – ved en økning av bunnfradraget og en lavere verdisetting av aksjer. På sikt vil vi fjerne formueskatten. Vi meiner ikke dette av omsorg for “de rike” i landet, men for oss alle. For Venstre handler ikke skattepolitikk bare om nivå på skattene, det handler fremfor alt på hva man velger å skattlegge. Formueskatten er en skatt som stimulerer til forbruk fremfor sparing, og til investering i eiendom framfor i norske arbeidsplasser. Den motvirker oppbygging av egenkapital, og den gjør norske private eiere dårligere vilkår enn utenlandske og staten.

I sum bidrar denne særnorske skatten til å svekke verdiskapingen og med det velferden på sikt. Formueskatten rammer tusenvis av små bedriftseiere og pensjonister, og den trekker verdier ut av bedrifter som i stedet gått med til å styrke arbeidsplassene.

Venstre vil ha flere norske kapitalister med sjel og engasjement for samfunnet sitt. De kan gjerne være kontroversielle, det har ikke noe med saken å gjøre. Poenget er at de er der, ser naboen i hvitøyet, bidrar til arbeidsplasser og blir anerkjent for det de gjør.

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Hordaland Venstres 2.kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**