Hovedutvalget for oppvekst: Endelig ny Lunde Barneskole!

Tross økte kostnader og mange utsettelser er det endelig klart for å bygge ny Lunde barneskole. Skolen blir 50 millioner dyrere en først anntatt, men Skien Venstre og et samlet hovedutvalg mener dette fortsatt er forsvarlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Atle Rui

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Politikerne i Skien har satt av 164 millioner kroner til utbygging av nye Lunde barneskole. Prislappen er imidlertid oppjustert til 210 millioner kroner.

Årsakene er først og fremst Riksantikvarens fredning av S-bygget og økt elevtall.
Det er vanskelig å bygge ut et eksisterende bygg, særlig når det er fredet. Lunde barneskole har i dag 430 elever. Dette er ventet å øke til 450 elever, og har blant annet sammenheng med at Lunde har den såkalte velkomstklassen, som er for nyinnflyttede, minoritetsspråklige elever.
Det er også økte kostnader som følge av endrede byggeforskrifter.

Prishoppet fører til 4,7 millioner kroner i økte, årlige driftskostnader, ettersom det ikke er vist til inndekning. HOOP sender dette til bystyret med et klart signal på at dette må inn i kommunens budsjett og ikke belastes skolebudsjettet.

Skolesjef Dag Olav Espeland tar sikte på en anbudsrunde i høst, og start på utbyggingen tidlig i vinter.

Atle Rui, leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**