Risørs fremtidsvisjoner i fokus

Mandag 24.8.09 kl 1830 – 2100 setter Venstre, Krf., Frp og Høyre fokus på viktige tema som kan bety mye for Risør de kommende årene. Dag Hødnebø informerer om planer for Hødnebøbygget i Buvika. Kjell Hugo Haugen informerer om Holmenutbyggingen og plansjef Sveinung Jørundland informerer om boligutvikling langs Buviksveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Koalaisjonen med fokus på viktige tema for Risør

Koalaisjonen med fokus på viktige tema for Risør

I tillegg blir det satt fokus på Risør kommunes økonomiplan 2010 – 2013 hvor det dras opp viktige veivalg for kommende års utvikling i Risør.

Venstre vil etter valget arrangere et åpent møte om utbyggingen på Holmen og foreløbig dato er satt til onsdag 23. september 2009. Vi kommer tilbake med mer info om dette og andre åpne møter om viktige tema for Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**