Den siste olje?

Vi må ikke gå videre med oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen! Vi må starte omstillingen av det norske samfunnet og den norske økonomien til å bli mindre avhengig av oljen NÅ. Det er det som er god økonomi! Ordet økonomi betyr “fornuftig hushold”. Det er på tide vi tar til fornuft!, mener Olav Breivik, styremedlem i Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Olje

Foto: stock.xchng

I Norge er vi nr 13 i verden når det gjelder å bruke energi per innbygger (nesten 7 tonn oljeekvivalenter per hode per år). Vi er også nr 13 i verden når det gjelder co2-utslipp med 15 tonn per hode per år. Vi er også kåret til det beste landet å bo i av FN flere år på rad. Vår levestandard og vårt forbruk er langt utenpå det jordkloden kan tåle. Det er i hovedsak oljen som har skapt vår rikdom og vårt forbruk. Festen startet da oljen begynte å strømme fra Ekofisk i 1972. Vi har i dag det motsatte problemet av de fleste andre land i verden; vi vet ikke hvordan vi best skal forvalte alle pengene salget av olje og gass har gitt oss!

Statens pensjonsfond sliter med å finne verdige bedrifter (aksjer) og stater (obligasjoner) å investere i. Det viser seg at det ikke er så lett å være etisk korrekt i alle ledd i den globale økonomien. I tillegg er verdiene usikre. Verdensøkonomien skaker i sammenføyningene og gårsdagens børsvinnere kan gå konkurs på et lite blunk. Mange nasjonalstater begynner også å få betalingsproblemer. Usikkerheten knyttet mot våre 2200 milliarder papirkroner i pensjonsfondet-utland (tidl. oljefondet) er stor, ja mange ganger større enn om oljen hadde blitt liggende "på vent" i reservoarene under Nordsjøen.

For, kunne det latt seg gjøre å vente litt? Å utvinne olje i et litt mer moderat tempo? Konsekvensene for oljesektoren ville vært dramatiske. Mange store oljeselskaper ville miste interessen for å drive virksomhet i Norge. Vi ville fort bli en B-nasjon. Oljemiljøet ville avta i størrelse. Mange ville miste jobbene sine, også i selskaper som er leverandører til oljeindustrien. Høyteknologiske miljøer som i dag er blant de beste i verden ville komme "under kritisk masse". Vi, nasjonen, ville tape terreng og kompetanse ville flagge ut. De direkte inntektene fra oljesalget (via StatoilHydro) ville falle og oljeskattene ville minske. Staten måtte da finne nye inntekter/skatter eller redusere sin aktivitet. Det ville sannsynligvis bli mindre overføringer til kommunene. Stats- og kommuneansatte ville miste jobbene sine. Er dette et skrekkscenario?
Kanskje men, denne situasjonen vil jo komme på oss en dag uansett. Reservoarene tømmes sakte men sikkert. Og enda raskere nå som det ikke lønner seg å starte utvinning på nye felt fordi olje- og gassprisen er i ferd med å "normalisere" seg på rundt 60 dollar per fat. Det skal nemlig høyere pris til for å rettferdiggjøre nye prosjekter når vi må bore på dypt vann og i små reservoarer. Kanskje er det smart å starte en selvpålagt, styrt og langsiktig omstilling vekk fra oljeavhengigheten nå mens vi ennå har litt i reserve? Men, mye tyder på at det er vanskelig å omstille seg når man har en god oljepute å hvile hodet på! Se bare på den manglende interessen det er for å satse på alternative energikilder og oppgradering av vannkraftverk i Norge.

Miljø, olje

Foto: Luth

Og hva med miljørisikoen. Hva med de unike og sårbare naturområdene nordover langs kysten. Vil vi spille russisk rulett med kanskje det mest produktive området i verden når det gjelder matproduksjon? All ingeniørkompetansen til tross; det er en risiko forbundet med alle fasene; både letingen, prøveboringen, driftsfasen med lasting (eller ilandføring via undervannsbrønner) og avslutning/stengning. Stadig vanskeligere værforhold med mer ekstremvær gjør ikke jobben noe lettere. Utslipp kan gjøre stor skade både over og under vann.
Akkurat nå er staten i gang med leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Skytingen fra seismikkskipene er omdiskutert i seg selv. Under testing av utstyr døde mesteparten av fisken i et oppdrettsanlegg flere kilometer unna Og fra andre områder utenfor kysten (Oseberg) vet vi at det ble skutt i 49 ganger på samme sted for å få kartlagt reservoarene godt nok. Letingen er altså i seg selv en alvorlig trussel mot livet i havet!

I tillegg må nevnes at fremtidige generasjoner vil gråte salte tårer når de får høre at vår generasjon brant opp det "sorte gullet"; hydrokarbonene er nemlig et av de mest anvendelige stoffene vi vet om. Oljen burde brukes til alt annet enn bilmotorer og energiproduksjon! (Sjekk selv hva det er mulig å bruke olje til.)

Det jeg ønsker å formidle til deg nå er ganske enkelt:

Vi må ikke gå videre med oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen! Vi må starte omstillingen av det norske samfunnet og den norske økonomien til å bli mindre avhengig av oljen NÅ. Det er det som er god økonomi! Ordet økonomi betyr "fornuftig hushold". Det er på tide vi tar til fornuft!

Olav Breivik
Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**