Bedre politiberedskap gir større trygghet

“Norsk politi har lange tradisjoner for en lokal forankring. Lokal forankring er viktig for blant annet å kunne bekjempe vold og vinningskriminalitet”. Dette sier Hanne Nora Nilssen, Venstres 4.kandidat på stortingslisten i et leserinnlegg. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bedre politiberedskap gir større trygghet.

Som lokalpolitiker på Helgeland har jeg engasjert meg sterkt i politiberedskapen i distriktene. Dette fordi Norsk politi har lange tradisjoner for en lokal forankring, noe som også er viktig for å kunne bekjempe vold, vinningskriminalitet, men også for å kunne arbeide forebyggende. Politiet spiller en aktiv rolle i lokalsamfunnene, og det er derfor viktig å arbeide for å bedre politiberedskapen. Det gjør Venstre.

Venstre vil øke opptaket av studenter til Politihøgskolen for å bedre rekrutteringskapasiteten. Venstre ønsker også at det etableres en ny Politihøgskole, i tillegg til de avdelingene vi har i dag i Oslo og Bodø. For å øke tillit og skape større nærhet mellom politi og borgere, vil også Venstre øke politiets aktive uniformerte utetjeneste.

Hanne Nora Nilssen, Alstahaug.
4. kandidat, Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**