Holmen utbyggingen behandles i HU og bystyre torsdag

Tre av medlemmene i hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester (Odd Bjørn Sundsdal, Harald A. Eriksen og Dag Jørgen Hveem) har bedt om at hovedutvalget innkalles til et ekstraordinært møte i forkant av bystyrets møte for å behandle sak 122/09 Reguleringsplan Holmen — Forslag til planprogram, som ble utsatt i utvalgets møte 20. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 dag Jørgen Hveem, Odd Bjørn Sundsdal og Harald A. Eriksen ba om ekstraordinært møte i HU

dag Jørgen Hveem, Odd Bjørn Sundsdal og Harald A. Eriksen ba om ekstraordinært møte i HU
Foto: Trond Svenningsen

Bakgrunn for henvendelsen er at sak om forslag til planprogram for Holmen ble utsatt i utvalgets møte 20. august.

Under henvisning til ovenstående og kommuneloven § 32 — Forslag til planprogram innkalles nå hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester til møte

torsdag 27. august 2008 kl. 16.00 i Rådhuset, 1. etasje.

Til behandling foreligger den utsatte saken om planprogram for Holmen, som også står på bystyrets saksliste som sak 50/09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**