Miljø er viktigst, kollektivtilbud er et av de viktigste tiltakene

Klima og miljø er Venstres viktigste saker ved dette valget. Vi er opptatt av løsningene. Bedre kollektivtrafikk i form av bedre busstilbud og bybane på skinner er en nødvendig del av tiltakene for et bedre miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bussreklame

Dette budskapet presenteres nå for publikum på Nord-Jæren i form av bussreklame på to busser som går i Stavangerområdet. I 2005 sikret Venstre midler til dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes. I denne perioden vil det være avgjørende at vi får bybanen på skinner, både bokstavlig talt og i overført betydning. Venstre har i lang tid arbeidet for bybane og bedre kollektivtilbud ellers, noe som bør komme tydelig fram av reklamen på disse bussene.

Det er særlig i de mest folkerike delene av fylket at vi må få på plass et effektivt kollektivtilbud. En større andel av korttidsreisene må vris fra privatbil til kollektivløsninger. Den mest effektive løsningen er skinnegående bybane. En slik bane vil også bidra til økt framkommelighet på veiene ved at antallet biler reduseres når flere reiser kollektivt.

Venstres toppkandidater, Gunnar Kvassheim og Helge Solum Larsen har arbeidet i lang tid for å få på plass bedre kollektivløsninger i regionen. De vil fortsette dette arbeidet også i de kommende årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**