Venstrekandidatenes vektlegging

Partienes stortingsprogrammer inneholder tørre fakta om mål og midler på de ulike områdene. Programmene forvaltes imidlertid av politikere som har ulike erfaringer, interesser og kunnskaper og som dermed vektlegger de ulike programområdene ulikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stand Larvik Torg 2009

Foto: Karin Frøyd

Aftenposten presenterte 12. august en undersøkelse (NHO/Perduko) der ulike partiers listekandidater var blitt bedt om rangere sine satsningsområder innenfor NHOs interessefelt.

Undersøkelsen viser at over 80 % av Venstres mulige stortingskandidater mener det er svært viktig å jobbe for
å bedre kvaliteten i norsk utdanning
å styrke kollektivtrafikken

Videre viser undersøkelsen at over 60 % av de samme Venstrekandidatene mener det er svært viktig å jobbe for
å satse sterkere på næringsrettet forskning og utvikling
å bedre veier og jernbane

Tore Fjeldskar

En stemme til Venstre 14. september er med andre ord en stemme for politikere med en vektlegging som inkluderer punktene ovenfor.

Tore Fjeldskår
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**