Avslutt samrøret!

LO-leder Roar Flåthen gikk under sitt Rana-besøk tirsdag ut og advarte kraftig mot å stemme slik at et regjeringsskifte kan bli konsekvensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For meg som Venstrepolitiker, som helt klart arbeider for velferd og den enkeltes ansvar for fellesskapet, fortoner LO´s propaganda seg som en forhåndsdømming av mitt politiske arbeid.
Jeg er, i likhet med mange andre arbeidstakere, medlem av en fagforening. Vi vet alle at fagforeningene over lang tid har gitt millioner av kroner for valgkampen til Arbeiderpartiet.Fagforeningene utøver med denne pengeoverføringen en makt som undergraver det demokratiske systemet i dette landet. Lobbyister, særinteresseorganisasjoner og fagforeningene reduserer den enkelte borgerens innflytelse i det politiske systemet.
Venstre har i mange år jobbet for demokrati og maktspredning i samfunnet, og markert seg mot samrøret mellom Arbeiderpartiet og LO. Satt på spissen så betaler LO seg til makt og innflytelse, uten å være valgt av det norske folk.
At jeg som Venstrepolitiker og fagforeningsmedlem med min kontingent skal være nødt til å betale for Arbeiderpartiets, SV´s og Senterpartiets valgkamp, er en hån.

Franziska Wika

Venstrepolitiker og LO medlem

Folkets Hus LO Landsorganisasjonen Youngstorget fagforening

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**