Sjukehusstrukturen skal bestå

M&R Venstre har i sitt program en videreføring av dagens sjukehusstruktur i fylket. I stortingsvalgprogrammet står også Venstre fast på at dagens struktur ikke skal røres. Det skal være 4 sjukehus i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette må ses opp mot en større velferdsreform som vil komme. Det innebærer en ny ansvarsfordeling mellom kommuner og helseforetakene. Akuttfunksjonene på alle sjukehus må bestå og styrkes, men Venstre ønsker en funksjonsfordelingsdebatt velkommen for på den måten å sikre et jevnt og kvalitetsmessig godt tilbud til innbyggerne i Møre og Romsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**