Miljøprisen til Einar Kristoffersen

Tvedestrand Venstre delte ut Miljøprisen 2009 til Einar Kristoffersen fra Sagesund. Utdelingen fant sted ved et arrangement i Arendal Rådhus i forbindelse med at han nå går av med pensjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Einar09

Foto: Geir Salve Solli Håland

Line Mørch foresto prisutdelingen på vegne av lokallaget med følgende ord:
De aller fleste har fått øynene opp for at vi står i fare for å få store klimaendringer på jorda på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Blant de største synderne er all biltransporten. De fleste har gjort seg mer eller mindre avhengig av å bruke bilen, og er dermed delaktig i utslippene.

Men noen viser i praksis at det er mulig å leve klimavennlig uten at livet blir vanskeligere, snarere tvert imot.

Einar Kristoffersen har ikke sertifikat. Han er blant dem som reiser til arbeid på en sunnere, mer miljøvennlig og triveligere måte. Uten å ta smålige hensyn til vær og vind, har han hver dag tatt sykkelen hjemmefra Sagesund og syklet til Tvedestrand, hvor han har tatt bussen videre til arbeid i Arendal. Gjennom årene påstås det at han til sammen har syklet 10000 mil, nesten tre ganger rundt ekvator. Og han gjør ikke noe større nummer av det enn at han bruker sykkelen som et fornuftig og praktisk transportmiddel. Kombinert med kollektivtransport viser han den mest miljøvennlige måten å komme seg til arbeid på. Det har ikke vært et kortvarig prøveprosjekt han har gått lei av og gitt opp etter kort tid, dette er noe han har gjort gjennom alle år.

Tvedestrand Venstre vil gjerne gi honnør til alle dem som gjør en innsats til fordel for miljøet ved å sykle istedenfor å kjøre bil til arbeid. Derfor vil vi gi årets miljøpris til den beste representanten for disse syklistene vi kunne finne, nemlig Einar Kristoffersen!

Prisen er i form av et tre, et prydeple, og ønsket vårt er at det må få en plass hvor det kan få lov til å vokse og gro slik at det kan vise seg livskraftig i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**