Parker gratis og reis kollektivt!!

Venstre vil innføre prinsippet, “parker gratis og reis kollektivt” fra alle våre jernbanestasjoner og Vollen når du tar båten. Flere forstadsparkeringsplasser, matebusser, sykkelveier og sykkelparkering er en del av løsningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ingvild Tautra Vevatne

Foto: Jan Harsem

Venstre er et parti som satser "alt" på en grønn samferdselspolitikk.
Vi har f.eks lagt inn 30 milliarder mer til jernbane i de kommende 10 år, og med spesiell prioritet i Oslo og Akershus. Oslo-pakke 3 er sterkt preget av Venstre hvor kollektivsatsing er hovedsvaret, og en ny E-18 med kollektivfelt og miljøtunneler.

Vi jobber for at Jernbaneverket og kommunen skal kunne bygge plassen i Lensmannslia i to etasjer og at andre arealer kan tas i bruk som ligger i umiddelbar nærhet til stasjonsområdene(f.eks i Heggedal).

Det var derfor et tenkt midlertidig strategisk grep at 20 kr dagen kunne få ytterligere fokus på at vi må få bedre løsninger for flere som vil reise kollektivt. Venstre forlot den strategien ved å støtte AP ved behandlingen i formannskapet, mens felleskonstellasjonen(H,Frp,AGV og Krf) kom etter i kommunestyret. Nå er det bare SV som krever betaling av dagpendlerne.

Gruppeleder for Venstre i Asker
Og nr 6 på Stortingsvalglista

Ingvild Tautra Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**