Venstre tar miljøansvar — derfor sier vi nei til oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen

Havområdene rundt Lofoten og Vesterålen er fødestue for Norges viktigste fiskebestander. Vi har et ansvar for å forvalte denne fornybare ressursen for kommende slekter, derfor kan ikke Venstre gå inn for å åpne for oljevirksomhet her. Vi tar rett og slett ikke sjansen på at det skal skje et uhell som kan ta livet av den små fisken og dermed bidra til at det blir mindre fisk i havet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Lofoten og Vesterålen er i tillegg en turistmagnet, og de senere årene har vi fått se at også naturen på havbunnen utenfor disse øygruppene er fantastisk vakker. I Norge har vi i en årrekke etablert nasjonalparker i områder vi mener er svært verdifulle. Det er på tide at vi gjør det samme i de deler av våre havområder som har en stor egenverdi — for eksempel havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Oljen har bidratt mye til å skape velferdsstaten Norge, og vi utvinner i dag olje i de fleste av våre havområder. Venstre mener at Norge som nasjon er tjent med å ta vare på de unike havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og på mulighetene for å ha en verdiskapende, bærekraftig fiskerinæring også i framtiden.

Rita Sletner

Stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**