Velgerne spurte og Helge Solum Larsen svarte

NRK-Rogaland arrangerte nettmøte med Venstres Helge Solum Larsen i går. Ikke uventet var det mange spørsmål om kollektivtransport, klimapolitikk og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Spørsmålene dreide seg i stor grad om viktige områder for Venstre. Naturlig nok var det en blanding av spørsmål med lokal vinkling og spørsmål av mer generell art. Mange kom også inn på ulike sider ved integreringspolitikken som f.eks. norskopplæring og bemanningen på asylmottakene.

Du finner alle spørsmålene og svarene her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**