Grønt lys for et samlet Agder, Universitetet, kollektivtrafikken og E18 Tvedestrand-Arendal

Klimatrusselen er vår tids store trussel, en menneskeskapt trussel mot livsgrunnlaget på jorda.
Dette gjør det nødvendig med en radikal miljøpolitikk.
Da trengs styrken fra et kompetansesamfunn i verdensklasse, sa Øystein Haga under kveldens paneldebatt på Møglestu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Øystein Haga smiler

Foto: Jan Kløvstad

Dessverre er norsk skole akterutseilt. Norsk skole må styrkes i kunnskap, ferdighet og troen på egne evner. Vi tror, som finnene, at kraften ligger hos læreren. Derfor satser vi på læreren.
Kunnskap er bærebjelken, skaperglede og nyskapning kraften i de nye næringene som vokser frem, ja morgendagens arbeidsplasser er enda ikke skapt. Venstre vil styrke skaperglede. I dag bruker vi mer penger på å flytte skjemaer enn forskning. Vi vil ha et enklere Norge og gir en velgergaranti på 3% av BNP til forskning spesielt innen fornybar energi. Det ligger 15 års forskning bak Elkem Solars solcelleproduksjon.

Når nye E18 nå er åpnet trengs nye felles mål for Agder. Venstres mål er

1. Grønt lys for et samlet Agder som et kraftsenter for fornybar energi og nyskapning. Det er mulig med dagens næringsliv. Ett klima-Agder.

2. Grønt lys for Universitetet til å bli et kraftsenter for kompetansebygging mot dette næringslivet. Og ikke et B-universitet slik de rød-grønne legger opp til.

3. Grønt lys for å løfte kollektivtrafikk tyngre inn. Vi må åpne for flere aktører. Bussene må være det beste alternativet for folk flest, på jobben og i fritida.

4. Grønt lys for å løfte frem E-18 Arendal Tvedestrand. Spaden i jorda i 2014. Og sammenkoblingen av Jernbanen på Brokelandsheia før 2020.

Venstres røtter er plantet i begrepet frihet-frihet fra tvang. Men sann frihet skapes bare sammen med sosial rettferdighet. Vi tror at norsk velferdspolitikk på det beste, er medmenneskelighet satt i system. Et system for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, alder, kjønn, legning og tro. Vi ønsker en ny velferd der omsorg skjer nærmest brukeren, innen eldreomsorgen, rus og psykiatri.

Kort sagt.
Vi vil gi mer til dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**