Vi ha behandling innen 24 timer

Haugesunds Avis tar i dag opp forholdene innen rusomsorgen. Avisen peker blant annet på at 3000 personer har dødd av overdose siden 1998.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Gunnar Kvassheim understreker at bedre rusomsorg er et viktig område for Venstre. Han viser blant annet til Venstres pogram der det tas til orde for en behandlingsgaranti for dem som går gjennom avrusing. Venstre ønsker at det skal gis garanti om behandling innen 24 timer etter endt avrusing.

— Vi har en feilslått narkotikapolitikk i Norge. Narkomane som søker hjelp til avrusning om sommeren må ikke få beskjed om å komme tilbake i august når ferien er over, sier Gunnar Kvassheim til haugesunds Avis.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**