Frihet og ansvar

Toivo Brennløkken hatt et innlegg i Tidens Krav vedrørende formuesskatt på små og mellomstrore bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Frihet og ansvar
Onsdag 2.september er det klart for valgdebatt med påfølgende skolevalg på byens to videregående skoler i Kristiansund.
Du som er elev på en av disse skolene utgjør noe av grunnlaget av framtidens forhåpentligvis blomstrende kunnskapsøkonomi. Som ungdom bruker du antageligvis internett svært aktivt og de aller fleste har vel en eller flere ganger lastet ned (mer eller mindre lovlig) både musikk og filmer (såkalt streaming).
Et svensk selskap har kommet med idéen om at kunder lovlig kan streame musikk over nettet mot å høre litt reklame eller betale 99 kr i måneden. Et interessant konsept som på sikt har potensiale til å utkonkurrere ulovlig fildeling og gi millioner av mennesker tilgang på et unikt kulturtilbud. Samtidig får opphavspersonene til de ulike kildene betalt for sine åndsverk.
Selskapet verdsettes høyt selv om ikke bedriften tjener penger. Hvis bedriften hadde vært norsk ville eierne likevel vært nødt til å betale betydelige millioner i formueskatt. Hvordan skulle de gjort det? Sannsynligvis ville gründerne vært nødt til å selge deler av sine aksjer, eller så ville bedriften vært nødt til å legge framtidige investeringer på is. Er dette god næringspolitikk?
Formuesskatten er en særskatt som nesten kun brukes i Norge. I Sverige var det sosialdemokratene som fjernet skatten, nettopp fordi den rammet så hardt nye små og mellomstore bedrifter.
Venstre er glad i små og mellomstore bedrifter og vil jobbe for å gjøre det lettere for dem. De nye store kunnskapsbedriftene vil starte opp som småbedrifter og deretter vokse. Da er det viktig at vi som ønsker å ta steget over i kunnskapssamfunnet legger til rette for småbedrifter. En god start på en bedre næringspolitikk ville vært å starte utfasingen av formueskatten i den neste stortingsperioden.
Er du i tillegg opptatt av godt personvern av private elektroniske data samt bærekraftig utvikling av vårt lokale og globale miljø, så har du enda noen gode grunner til å stemme Venstre ved årets valg. Disse områdene har dessverre ikke blitt særlig godt ivaretatt de siste fire årene av myndighetene.

Toivo Brennløkken
Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**