Hver eneste stemme på Venstre teller!

Det er fullt mulig for Nordland å få en venstrerepresentant på Stortinget, selv om vi ikke får mange nok stemmer til et direktemandat. Dette på grunn av valgordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Norge har en valgordning med utjevningsmandater. På denne måten får partier en riktig sammensetning på Stortinget i forhold til de stemmetallene partiet har nasjonalt. Mer konkret: Ordningen med utjevningsmandater kan medføre at et parti som oppnår lav oppslutning i et fylke likevel mottar et utjevningsmandat i det samme fylket. Dette på grunn av høy oppslutning og mange stemmer i resten av Norge. Med andre ord er det er fullt mulig for Nordland å få en representant på Stortinget selv om man ikke får mange nok stemmer til et direktemandat.

Ved valget i 2005 fikk Venstre 5,9 % av stemmene på landsbasis. Dette gav i alt 10 mandater, hvorav fire utjevningsmandater. Det var svært få stemmer som manglet på at Nordland Venstre fikk inn sin toppkandidat på Stortinget. I år satser vi på å få inn Berit Woie Berg på Stortinget. Etter de siste målingene er vi optimistiske.

Det viktigste for Venstre i neste stortingsperiode er å reformere velferdsstaten, ta steget over i kunnskapssamfunnet og gjennomføre en energireform for å skape lavutslippssamfunnet. For å få dette til må vi ha en ny borgerlig regjering uten Frp. Ønsker du også en ny borgelig regjering uten Frp, men med Berit på tinget, stemmer du Venstre. Og husk at alle stemmene teller!

Hanne Nora Nilssen, Sandnessjøen
4.kandidat for Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**