Jeg skulle gjerne tatt både bussen og toget

En kollektiv utfordring til Akershus Venstre og alle de andre politiske partiene i fylket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Jeg skulle gjerne tatt både bussen og toget

men det er liten realisme i dette når man bor i Nannestad, selv om kommunen grenser opp i mot et av landets største kollektivknutepunkter, Oslo Lufthavn Gardermoen. Så nært, men allikevel så fjernt med det kollektivtilbudet vi har pr. i dag. Det er mange som allerede pendler kollektivt i dag, men det kunne vært så mange, mange flere hvis forholdene lå til rette for det. Selv om det går en buss, så er det ikke alltid det går et tog, eller omvendt. Det er litt av en tålmodighetsprøve å ta seg til og fra jobb. Det er ikke brått sikkert man kommer helt frem og tid er noe man bør ha rikelig av. Dette fører i hvert fall til at jeg velger å ta bilen fremfor å reise kollektivt.

Akershus Venstre satser ambisiøst på kollektivtrafikken, og vil at det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Gjennom et bedre kollektivtilbud skal det bli det enklere å reise, samtidig som vi tar vare på miljøet. Vi skal få et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud.

De tiltakene det legges opp til er vel og bra de, men i praksis tror jeg ikke det fører til noe mindre bilbruk for min del. Her kommer derfor et nytt forslag til tiltak jeg faktisk tror skulle kunne være med på å gjøre det.

Opprett innfartsparkeringer for pendlere ved Oslo Lufthavn Gardermoen i samarbeid med OSL. Sørg for at det lønner seg å parkere og ta toget/bussen fremfor bilen inn til “tigerstaden” eller på jobb. Innfartsparkeringer kombinert med et tilfredsstillende system av matebusser vil kunne bidra til en vesentlig økning av kollektivtrafikkandelen fra både Nannestad og Ullensaker.

Miljøhensyn må nok komme foran økonomiske hensyn for å få dette til.

Miljøvennlig hilsen

Per Ragnar Lien
Nannestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**