Rusomsorgen er en politisk skandale

Situasjonen som har fått utvikle seg gjennom de siste to tiår i norsk rusomsorg, er en skandale. Flere tusen mennesker med rusproblemer står i kø for å få behandling. Venstre krever handling fra helseminister Hanssen.
På tross av at Helseminister Hanssen har innhentet kunnskap om heroinassistert behandling og ført an i den offentlige i debatten, vil han ikke konkludere om heroinassistert behandling og har i stedet satt ned et utvalg som skal se på dette og andre tiltak innenfor rusomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Handler om å redde liv
Venstres synes det er tafatt. Helseminister Hanssens rusutvalg redder ikke liv.

– Hanssen har våget å tenke nytt og høyt i rusomsorgen, men han har ikke maktet å foreta de dramatiske endringene i norsk ruspolitikk og rusomsorg som trengs. Hans såkalte tverrpolitiske rus-utvalg konkluderer først i 2010. Dette redder ingen liv i dag, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Venstres utgangspunkt i ruspolitikken er at vi skal bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Rusavhengighet må derfor primært møtes med sosialfaglige virkemidler, ikke straff.

Fastleger må kunne dele ut subutex
Venstre foreslår bl.a. å senke aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), adgang for utvalgte fastleger til å drive gratis utdeling av metadon, subutex

– Vi har et system for legemiddelassistert behandling (LAR) som er alt for rigid og hvor folk blir kastet ut i alt for stor grad.Metadon og subutex alene er ingen vidunderkur, men i Frankrike har fastleger fått dele ut slike preparater siden 1998 og overdosene er gått ned med 80%, sier Elvestuen som også påpeker viktigheten av et helhetlig behandlingsopplegg i tillegg til legemiddelassistert rehabilitering

– Venstre vil myke opp LAR-systemet slik at sidemisbruk ikke automatisk fører til at du blir kastet ut av LAR. Videre er Venstre åpne for å ta i bruk andre, nye behandlingsmetoder, sier Elvestuen

Venstre har i likhet med Hanssen også innhentet kunnskap og tatt debatten om heroinassistert behandling og partiet vedtok bl.a. på sitt landsmøte å gå inn for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for rusavhengige som har prøvd all annen behandling.

24-timersbehandlingsgaranti
Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning.

– Svært mange dødsfall ved overdose skjer etter avrusning. Systemet i rusomsorgen i Stockholm fungerer på den måten at etter akuttavrusning i klinikk, får alle med seg en avtale om behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling.

– I Norge bruker vi svært mye penger på akuttavrusning og så sender vi rusavhengige rett ut på gata etterpå. Det er mulig å styre systemet slik at man får til det samme i Norge som man greier i Stockholm, nemlig en 24-timersgaranti for behandling etter akuttavrusning, sier Elvestuen.

Rusavhengige har ikke tid til å vente på helseminister Hanssens rusutvalg som først konkluderer i 2010. En større rusakutt kombinert med en slik 24 timersbehandlingsgaranti kan redde liv,

– Venstre sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjering har vi ikke sett stort annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Dette holder ikke. Og det redder ikke liv, sier Elvestuen.

Dette er rustiltak som må på plass:
Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
Etablere flere akuttavrusningsplasser.
Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.
At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.
At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.
At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.
Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**