Siv Jensen og FrP har rett i en ting!

«Sånn kan vi ikke ha det», er et av hennes favorittfraser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I sine utallige repeterende og indignerte budskap har Siv Jensen rett i en ting. «Sånn kan vi ikke ha det», er et av hennes favorittfraser.
Dette velger vi i Kongsvinger Venstre å forstå som at regjeringen Stoltenberg må gå av.
En farveløs regjering som ikke har maktet å benytte oppgangstidene til å;
– bedre miljøfokus,
– iverksette et bedre kollektivtilbud og sikre raskere gjennomføring av veiprosjekter
– ikke har bedret forholdene for gründere og småbedrifter,
– ikke har bedret skolehverdagen og -kunnskapen for den enkelte elev og lærer.

Dersom DU vil gjøre noe med dette – STEM VENSTRE.
Vi er en garantist for nyskaping og handling i regjering !!

Jørn A. Stenseth
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**