En skole for kunnskap og like muligheter!

Skole, høyere utdanning og forskning er Venstres førsteprioritet i neste stortingsperiode. I et leserbrev redegjør Venstres 4.kandidat i Nordland, Hanne Nora Nilssen, enkelt og greit om Venstres skolepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En skole for kunnskap og like muligheter – leserbrev

Som lærer ved en ungdomsskole har jeg erfart at løsningen på de utfordringene skolen nå står over for ikke er frukt og grønt. Min erfaring sier at løsningen er tydelige læringsmål, klare krav til elevene, dyktige og mange nok lærerer.

Venstre mener at det er læreren med sin fagkompetanse som skal ha hovedrollen i arbeidet med eleven. Venstre ønsker en god offentlig skole som har ambisjoner for alle elever.

Venstre vil derfor:

– Ha tettere oppfølging av elevene de første skoleårene, ansette flere spesialpedagoger og sørge
for en bedre rådgivertjeneste.

– Utvide lærerutdanningen til 5 år (mastergradstudie).

– Innføre en ordning med systematisk videreutdanning for alle lærere i alle fag (et kompetanseår).

– Innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere.

Hvis du også er enig i at løsningen for en bedre skole ikke er frukt og grønt, men dyktige og mange nok lærere, stemmer du Venstre ved det kommende Stortingsvalget.

Hanne Nora Nilssen, Sandnessjøen
4.kandidat for Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**