Venstres rusomsorgspolitikk er fremtidsrettet

Venstres utgangspunkt i ruspolitikken er at vi skal bekjempe rusavhengigheten og ikke de rusavhengige. Rusavhengighet må derfor møtes med medisinske og sosialfaglige virkemidler og ikke straff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker en rusomsorg som tar utgangspunkt i at ingen mennesker er like, ingen skal bli gitt opp, og at alle mennesker skal ha et trygt møte med det offentlige, uavhengig av livssituasjon. Derfor ønsker vi å styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til pårørende.

LAR har for rigide regler. Venstre vil myke opp systemet slik at sidemisbruk ikke automatisk fører til utskrivning av LAR. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis den rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti for behandlingstilbud etter avrusning.

Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.

Derfor vil Venstre:

– Legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker.
– Etablere flere akuttavrusningsplasser.
– Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
– At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
– At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.
– At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.
– At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.
– At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.
– Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.
– Sørge for at kommuner som ønsker å ha sprøyterom, fortsatt skal få mulighet til det.
– Gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale rustjenester ved påpekte mangler.

Leder Horten Venstre
Magne Berger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**