Hva er kvalitet i skolen?

Økt kvalitet i lærerutdanningen må prioriteres før økning i lærertettheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Både AP, SP, KrF og SV ønsker økt lærertetthet. Er dette eneste løsningen på en bedre skole? Venstre tror ikke det. Norge har allerede blant verdens høyeste lærertetthet, men vi er visst ikke fornøyd med det. Ifølge forskning.no (…/artikler/2009/august/226239), er det ikke noen påviselig sammenheng mellom økt lærertetthet og læringsresultater. Mye av retorikken fra de rødgrønne bunner i begrenset bestillingsforskning. Et budskap gjentas til en tror på det, og det er et lett budskap å selge. Alt for lett. Det er nemlig et kvantitativt sprang, og ikke nødvendigvis noe kvalitativt. Over hundre undersøkelser viser ifølge forskning.no at effekten ikke automatisk blir bedre. Klassene er ulike. Metodebruken varierer. Lærere er forskjellige. Slik er det bare. Økt lærertetthet står det på resepten man tror løser absolutt alt, men det finnes ingen slike garantier.

Effekten av økt lærertetthet blir dessuten klart dårlig når en som nå utvider skoledagen. Da får en det problem at en trenger flere voksne til å føre tilsyn med barna. Man er inne i en selvforsterkende og negativ trend som det blir stadig dyrere å bøte på. Alle tiltak er dyre, men dette er et fordyrende tiltak. Med stadig mer oppfølging og papirvelde, blir det kun den byråkratiske byrden på lærerne som midlertidig avtar.

Venstre prioriterer annerledes. Vi ønsker først en storstilt satsing på læreren. Lengre og bedre utdanning, fagspesialisering og kompetanseår. Kutt i papirveldet! De rødgrønnes oppskrift er skadelig. Flere timer, men færre timer med språk og orienteringsfag som RLE, gjør barna til kulturelle analfabeter. Valgfag og praktiske fag forsvinner. Dannelse er blitt ofret for produktivitet i det en kaller basisfagene. I en globalisert verden er dette særdeles uheldig. Med utelukkende økt lærertetthet, lengre skoledager og mindre dannelse, er skolen i ferd med å bli en sosialistisk fabrikk. Også byråkratiet for den enkelte lærer øker som en følge av dette. Hvorfor skulle det ikke det?

Økt lærertetthet må ses i sammenheng med den tid eleven er i undervisning. Mer er ikke nødvendigvis bedre. Flere timer og lærere, eller mer frukt, løser i seg selv ikke noe. Skal en øke lærertettheten må dette gjøres for å fase inn økt faglig spesialisering i kollegiet. Inkludert spesialpedagogisk kompetanse. Mål og middel er ikke det samme. I skolepolitikken er det lett å forveksle kvalitet og kvantitet. Det er lett å bli forledet av gode hensikter. Jeg vet det er mange SV’ere blant skolefolk, og at de vil barnas beste, men her går det galt av sted. Husk at det er de pressede kommunene, og ikke Halvorsen og Solhjell, som betaler lønna. Les artikkelen på forskning.no og ta en titt på Venstres program. Man må prioritere riktig, og ikke bare behagelig.

Trond Birkeland

Mandal Venstre

Lederen

Foto: Trond

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**