-Samarbeid som virker

Mandag møttes de samarbeidende partiene i Stavanger for å legge fram status og nye visjoner. -Stavanger står som eksempel på hvordan ansvarlige borgerlige partier går sammen, sier Venstres Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

Valgresultatet i Stavanger har selvsagt muliggjort dette: Venstre, Høyre og KrF har til sammen rent flertall i byen. Et sterkt Venstre med over 9 prosent oppslutning er viktig premissleverandør for det politiske arbeidet.


Miljø

-I løpet av de to årene som har gått av valgperioden har vi satset på miljøløsninger. Venstre samlet oppslutning om at bybanen skulle prioriteres først i samferdselspolitikken. Dette er det viktigste for å gjøre Nord-Jæren til et moderne byområde og ta klimatrusselen på alvor, sier Solum Larsen.
Rundt 70 prosent av de lokale klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Venstre tok også dette på alvor på Stortinget, og satte av statlige midler til bybane da Nasjonal transportplan ble behandlet, mens regjeringspartiene stemte mot.

Solum Larsen viser til at Venstre også får gjennomslag for lavenergi og passivhus i Stavanger og dermed reduserer enrgibehov i bygg. Han påpeker at enkelte utbyggere imidlertid prøver å vri seg unna, fordi regjeringen ikke har skjerpet reglene ennå.

Sosialt ansvar
-På levekårsområdet kjøpes det boliger til vanskeligstilte. Vi har behandlingstart for unge rusmisbrukere. Vi har etablert støttesenter for mennesker som opplever vold i nære relasjoner. Omsorg- og sykehjemsplasser er på plass. Vi vil bygge mer, men nektes av regjeringens representant i Rogaland, fylkesmannen, som mener vi ikke skal bedre dekningen.

Skole

-På skoleområdet setter vi fokus på innhold og kunnskap og vi er i avslutningen av total rehabilitering av Stavangerskolene, sier Solum Larsen.

Kultur
Kultur er viktig for Stavanger, fordi kultur har egenverdi. Vi satser mangfoldig og er stolte av alle utrykkene innen film, litteratur og musikk og billedkunst.

Han legger til at selv næringspolitikken er offensiv, selv om regjeringen har tatt fra Stavanger selvskapsskatten som er kommunenes eneste gevinst av aktiv tilrettelegging for næringsliv..

Solum Larsen er klar på at Stavanger får til ting fordi det finnes et politisk flertall som vil. -Jeg konstaterer at FrP ikke kunne vært et bidragsyter i disse viktige sakene. Det er grunnen til at FrP heller ikke har noen innflytelse. Slik bør det også være i den nasjonale politikken , sier Solum Larsen.

Les mer om samarbeidet i Stavanger her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**