Stem på Ulla og Venstre

Venstres toppkandidat i Buskerud, Ulla Nordgarden, har ved dette valget god mulighet for å sikre Venstre en plass på Stortinget. Venstre har før dette valget hatt langt bedre meningsmålinger enn på samme tid ved de siste valgene. Utjevningsmandatene mellom fylkene bidrar ytterligere, og gjør alle Venstrestemmer viktige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter å ha sett Laagendalspostens presentasjon av fem av toppkandidatene i fylket, ønsker jeg å minne om Venstres Ulla. Hvorfor har ikke Lp også presentert henne og de andre kvinnelige listetoppene i fylket? De fem listetoppene som har vært presentert er alle middelaldrende menn som vært i politikken “hele livet”. Ulla er en motvekt til disse. Hun er ung (35 år), kvinne, småbarnsmor, og et nytt og friskt fjes i Buskerud-politikken. Hun har vist stor innsatsvilje i valgkampen, – en evne som vil være nyttig på Stortinget. Når hun i tilegg representerer et parti med miljø, skole og forskning, velferd og småbedrifter som hjertesaker, burde valget være enkelt.

En stemme til Venstre er en stemme til en politikk som
• vil prioritere miljøhensyn svært høyt. Bl.a. ved si klart nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, og tilsvarende klart ja til ny klimateknologi med energieffektivisering, alternativ energi og fornybare energikilder.

• som vil bygge kunnskapssamfunnet med en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning.

• som vil stimulere gründere og nye bedrifter som skal skape verdier og nye arbeidsplasser.

• som vil ha en velferdsreform der mer innen helse og omsorg skal skje der folk bor, i kommunene.

Venstre vil på Stortinget være en sterk stemme for disse og en rekke andre viktige saker. Husk også at Venstre er et sentrumsparti, og det er i sentrum man oftest finner de gode løsningene.
Godt valg!

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**