Kongsberg Venstres politikere

Venstre har en representant i Kommunestyret og er representant i hovedutvalg og som første varamedlem til Formannskapet. I perioden 2011-2015 hadde Venstre seks representanter i Kommunestyret, og tre representanter i perioden 2015-2019.

I Kommunestyret finner du: Bjørn Flo Knudsen.

I Formannskapet finner du:
Bjørn Flo Knudsen (1. vara).

I Utvalg for Kultur og Oppvekst finner du:
Nina Skarseth Kleven

I Utvalg for Helse og Sosial finner du:
Bjørn Flo Knudsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**